Voorleven van de nieuwe wereld

Comment

Voorleven van de nieuwe wereld

Wie zijn de ondernemers die zich aansluiten bij Manifesto aansluiten? Wat drijft hen? Deze keer: Harmen van Sprang co-founder van shareNL en de Sharing Cities Alliance. Over de deeleconomie, balans en ethiek.

Hun missie
'Ons enthousiasme voor de deeleconomie, de kansen en de uitdagingen hierin brachten Pieter van de Glind en mij tot het oprichten van shareNL. Met shareNL willen we zoveel mogelijk mensen toegang geven (in plaats van bezit) tot alle producten en diensten die voor hen leiden tot een gelukkiger, duurzamer en meer verbonden leven.'

De intrinsieke drijfveer voor wat ze doen, is de noodzaak tot balans. 'Balans in de manier waarop je leeft, consumeert, keuzes maakt, en met de aarde omgaat. Dit kan je individueel doen en als ecosysteem. Hierbij kan het ecosysteem een buurt zijn, een bedrijf, een gemeente of een land. De zoektocht is te bezien hoe de ecosystemen met elkaar in balans blijven. Ik ben geen activist, helemaal niet, ik snap heel goed hoe het werkt in de wereld en hoe we tot een onbalans in consumptie zijn gekomen, maar we hebben inmiddels allemaal wel ergens het besef dat er meer balans moet komen. Het is mondiale opgave en er zijn heel wat noten te kraken wat dat aangaat!'

Voorleven van de nieuwe wereld
In het uitvoeren van hun missie, bleven een aantal interne zaken liggen die wel op orde moesten komen. Hiervoor riepen ze de hulp van Manifesto in. Naast het aanbod van een combinatie van diensten en coaching, speelde bij de keuze voor Manifesto ook ‘noblesse oblige’ een rol. 'Als je zelf vernieuwend en als social enterprise in de wereld staat, dan is het fijn om je te omringen met mensen en organisaties die er op eenzelfde manier in staan als jij. Dit maakte dat we voor Manifesto hebben gekozen, maar bijvoorbeeld ook voor een Broodfonds voor het verzekeren van arbeidsongeschiktheid. Dit soort keuzes zijn de beste manier om zelf de nieuwe wereld te vormen.'

Toekomst en ethiek
In de ontwikkelingen krijgt technologie een steeds grotere rol in de samenleving. Deze ontwikkelingen gaan heel hard. 'De zorg die ik hierbij heb, is dat we ons moeten blijven afvragen op welke manier we de ontwikkelingen in de technologie nog verantwoord vinden.' Harmen vertelt over zijn dochter die een paar jaar terug op negenjarige leeftijd een tv-programma keek over de toekomst. Ze zag een opa en oma die verzorgd werden door een robot, zelfrijdende auto’s en eten dat uit een 3D printer kwam en zei: 'Pap, ik weet niet of ik deze wereld wil.' 'Dat is me zo bijgebleven, daar moest ik iets mee.' Harmen noemt dan thema’s als Artificial Intelligence, robotisering, gebruik van data en privacy. Thema’s waar ook balans nodig is, balans tussen technologie èn samenleving. 'Ook op deze thema’s willen we een visie vormen en bewustwording brengen, omdat het razend interessant is, maar vooral omdat we een roeping voelen om het ethische vraagstuk ervan te belichten. We zijn keihard op technologie gegaan en dat bracht heel veel efficiency en gemak. Kijk naar telefoons, social media, marktplaatsen en platformen. We moeten ons echt afvragen hoe we hier als mens in willen staan en niet de techniek aan ons voorbij laten razen en achteraf zeggen, waar zijn we als mens gebleven?

'Dit is zeker een van de noten die we willen kraken!'

(Interview door Marieke Hildenbrant in opdracht van Manifesto)

Comment

Rabobank Magazine 'Dichterbij': 'De deeleconomie biedt kansen'

Comment

Rabobank Magazine 'Dichterbij': 'De deeleconomie biedt kansen'

Spullen kopen of liever lenen?

Leen je wel eens de statafels van de buren? Of overnacht je soms in iemands huis via Airbnb? Dan maak je onderdeel uit van de deeleconomie. De deeleconomie groeit hard! Waar liggen de kansen?

We kopen tegenwoordig wat we willen. Een nieuwe accutol die je voor een enkel klusje gebruikt, statafels die twee keer per jaar uit de schuur gehaald worden of een nieuwe jurk die we tijdens een feestje dragen. Met z’n allen doen we zo mee aan overconsumptie, want een groot deel van de tijd liggen deze spullen ongebruikt in de kast. De deeleconomie biedt kansen! Want hoe mooi is het als je spullen met elkaar kan delen en ze echt goed benut worden?

Tal van mogelijkheden

In een deeleconomie maken we gezamenlijk gebruik van goederen, diensten en kennis. ‘Zelf deel ik mijn auto met andere gebruikers’, vertelt Harmen van Sprang van shareNL. Harmen spreekt tijdens de bijeenkomst ‘Mobiliteit en de deeleconomie’ die Rabobank samen met VNO-NCW West organiseerde voor haar zakelijke klanten bij Dekkerautogroep in Zaandam. ‘Er zijn tal van platformen waarop spullen gedeeld worden’, vertelt Harmen, ‘Zo kun je opslag huren bij mensen die kastruimte over hebben, worden boten, auto’s, motoren en zelfs campers gedeeld en heb je een klopboor nodig, dan kun je via Peerby zien bij wie je in jouw buurt kunt aankloppen.’

Lees de rest van dit artikel in Rabobank Magazine ‘Dichterbij’ (Winter 2018).

Een verslag van de bijeenkomst, inclusief foto’s en video’s van de bijeenkomst, vind je hier.

Comment

Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

Comment

Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

De mobiliteitssector is verantwoordelijk voor ongeveer 17% van de wereldwijde energie-gerelateerde CO2-uitstoot en is de grootste luchtvervuiler van steden. De verstedelijking, de toenemende vraag naar transport en de groeiende wereldbevolking zal deze druk alleen maar meer opvoeren. Er is een ommezwaai nodig in de mobiliteits wereld. De komst van de elektrische, autonome auto wordt geprezen als dé oplossing. Maar de verwachte lagere kosten per rit, het vermogen om de auto te gebruiken voor werk of vrijetijdsbesteding en het creëren van nieuwe mobiliteitsvraag bij jongeren, ouderen en mensen met een beperking zal alleen maar leiden tot hoger autogebruik. De Universiteit van Amsterdam en shareNL hebben samen een literatuurstudie gedaan naar gangbare theorieën rondom autonome voertuigen. Zij concluderen dat tenzij de ontwikkeling naar volledig autonome voertuigen slim wordt ingericht, onder andere door ritten delen te stimuleren, de ontwikkeling naar volledig autonome voertuigen niet tot de broodnodige duurzame mobiliteitsrevolutie zal leiden.

Comment

Waarom de Netflix voor auto's niet bestaat en we toch kunnen afkicken van onze autoverslaving

Comment

Waarom de Netflix voor auto's niet bestaat en we toch kunnen afkicken van onze autoverslaving

"Waarom is er nog geen Netflix voor auto's?" vraagt de gefrustreerde millennial zich af. En terecht, want autobezit zoals we dat kennen sinds de revolutionaire T-Ford zijn entree maakte, lijkt niet toekomstbestendig. In de zoektocht naar het beste alternatief hiervoor komen de termen 'betalen voor gebruik', ‘Platform economie’ of Mobility-as-a-Service (MaaS)' vaak voorbij. Wat denk jij, gaan we onze auto’s net zo makkelijk weg doen als onze DVD collectie?

Comment

Cities and self driving cars

Comment

Cities and self driving cars

"Sharing is the way to make cities better and autonomous cars are just the means"

How will self driving cars re-invent and shape our cities, and what consequences and opportunities will they bring? We reached out to Ananda Groag (Share nl), and Anne Knol (Friends of the Earth Netherlands): shared mobility experts to give us their opinion. Read their insightful piece on what cities should take into consideration with the advent of autonomous vehicles. 

Comment

My story as an intern | Simone

Comment

My story as an intern | Simone

From the beginning of September up until now, shareNL has functioned as my personal training ground. I could put the skills I learned during my study International Lifestyle Studies into practice, working on several trend research- and concept development projects. Of course this immediate change from being a student to being a full-time intern came with some challenges. After all, real business cases never turn out the way you read in your text books. However all of those bumps along the road and 'firsts' I experienced in the past 5 months taught me some very important lessons. With the slogan 'sharing is caring' in mind, I will share these lessons with you in my story as an intern. 

Comment

A future with AI : human form of tech

Comment

A future with AI : human form of tech

In order to determine what way a future with Artificial Intelligence is going, it is important to first look at the things we see happening in society as a whole. We looked out for products and services with future potential and connected them to shared values to spot trends. These trends are focussed on the near future since the first signs of them are already visible in the world we know today. Nonetheless they might become bigger over time as the drivers behind them evolve. For now, let’s see what is ahead is of us starting with; A human form of tech! 

Comment

Collaboration in Cities: from sharing to 'sharing economy'

Comment

Collaboration in Cities: from sharing to 'sharing economy'

The World Economic Forum’s Collaboration in Cities: From Sharing to “Sharing Economy” has just been released.  We as shareNL contributed to this whitepaper that addresses key terminology, motivation and benefits, and both the opportunities and challenges that cities encounter when approaching the new models of sharing. The different case studies from cities around the world – including Seattle, London, New York, Melbourne, Sao Paulo, Kigali (Rwanda), Seoul, Amsterdam, Barcelona and Kamaishi (Japan) – show how sharing is transforming citizens’ lives, boosting social cohesion and even protecting the environment.

Comment

A future with AI (I)

Comment

A future with AI (I)

We tend to underestimate the speed of how new technologies will revolutionize the Sharing and Platform Economy and society as a whole. We, shareNL, see an urgent need to start a conversation on these topics to seize all the opportunities they offer and also to address the applicable challenges . This is why we decided to dive in to Artificial Intelligence. In this short series of blogposts we will take you on a journey through the world of AI with its definition, its challenges, future trends and scenarios.

Comment

The recipe for a future with Artificial Intelligence and Sharing/Platform Economy

Comment

The recipe for a future with Artificial Intelligence and Sharing/Platform Economy

Artificial Intelligence is a term that we hear a lot these days. You could even say it is hyped, but does that mean that we know exactly what it is? At shareNL we believe it is important to start the conversation about the new technologies that are emerging in order to seize the opportunities they offer, as well as addressing the challenges they create. Therefore, on the 6th of October, several experts were invited to talk about how Artificial Intelligence could  impact the Sharing/Platform Economy. In other words, what would the recipe of a future with both these developments look like?

Comment

Collaborative Economy appearing on everyone's agenda

Comment

Collaborative Economy appearing on everyone's agenda

In this month's insights you can read about: 

  • Recap of the meetup on the collaborative economy and Internet of Things
  • European agenda for the collaborative economy
  • How to deal with the resistance of car sharing
  • Tax authorities and the online sharing economy 
  • Experiencing the sharing economy with Lena 

And much more... 

Comment

Experiencing the sharing economy: Lena

4 Comments

Experiencing the sharing economy: Lena

Since 7 months I am a proud Lena member because it makes it easier to stand by my principles and enjoy fashion without the guilt of having double standards. It’s important to help these platforms and initiatives emerge and prove that there is a demand for alternative and conscious ways of using items. Start with what you are wearing!

4 Comments

THE KEY TO UNLOCKING SHARING CITIES

Comment

THE KEY TO UNLOCKING SHARING CITIES

Approximately 70% of the world population will be living in cities by 2050, therefore I believe - having studied Global Sustainable Cities at the University of Strathclyde in the past year - that efforts improving cities will have far reaching transformational effects. 

Comment