Jip_app.jpg
IMG_9705.JPG
shareNL - site - slider - foto 18 - visitekaartje shareNL.jpg
Jip_app.jpg

shareNL


De deeleconomie is een snelgroeiend fenomeen. Meer en meer mensen raken vertrouwd met de mogelijkheden die diverse deelplatformen bieden. Dergelijke nieuwe economische modellen zorgen voor veranderingen. Wij geloven in de kansen die de deeleconomie onze samenleving biedt en beseffen tegelijkertijd dat het ook nog in de kinderschoenen staat. Naast de kansen hebben we daarom ook oog voor de uitdagingen. Op deze manier kunnen we de deeleconomie op een goede manier tot volle wasdom brengen. Dit ervaren wij dan ook als onze missie. Wij geloven dat het geheel meer is dan de som der delen, en werken daarom samen met het gehele speelveld, bestaande uit de startups, het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en individuen.

SCROLL DOWN

shareNL


De deeleconomie is een snelgroeiend fenomeen. Meer en meer mensen raken vertrouwd met de mogelijkheden die diverse deelplatformen bieden. Dergelijke nieuwe economische modellen zorgen voor veranderingen. Wij geloven in de kansen die de deeleconomie onze samenleving biedt en beseffen tegelijkertijd dat het ook nog in de kinderschoenen staat. Naast de kansen hebben we daarom ook oog voor de uitdagingen. Op deze manier kunnen we de deeleconomie op een goede manier tot volle wasdom brengen. Dit ervaren wij dan ook als onze missie. Wij geloven dat het geheel meer is dan de som der delen, en werken daarom samen met het gehele speelveld, bestaande uit de startups, het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en individuen.

WELKOM

shareNL is het onafhankelijk kennis- en netwerkplatform voor de deeleconomie.

We adviseren en begeleiden startups, bedrijfsleven en overheden.

We zetten gezamenlijk projecten op, zoals ‘Amsterdam Sharing City’ en de' Green Deal Autodelen.'

We ontwikkelen kennis en strategie voor ondernemingen en overheden.

We hebben recent het 'ecosysteem van de deeleconomie' gelanceerd. En we werken momenteel aan een monitor.

Natuurlijk delen we met veel plezier onze kennis en ervaring via presentaties, workshops, masterclasses en via (eigen) events. En via artikelen, interviews en blogs.

Daarnaast verschijnt begin april ons boek over de deeleconomie.

Meer weten? Wees van harte welkom: onze deur staat altijd voor je open.

 

Momenteel werken we aan een nieuwe website, dus binnenkort vind je een veel uitgebreider overzicht van alles wat we doen in en rondom de deeleconomie.

 

 

 

 
IMG_9705.JPG

Visie & missie


SCROLL DOWN

Visie & missie


VISIE & MISSIE

Wij geloven in een wereld waarin iedereen toegang heeft tot alle producten, diensten en kennis die nodig zijn voor een welvarend, verbonden, duurzaam en gelukkig leven. De pilaren waarop we onze samenleving hebben gebouwd staan te schudden op hun grondvesten. Gevestigde publieke en private organisatievormen maken fundamentele veranderingen door. We leven in een verandering van tijdperk. Wij zien de ontwikkeling van de deeleconomie als een drijvende kracht achter deze verandering. En als een leidraad naar een sociale, duurzame en economisch sterke samenleving.

De komende jaren bewegen we van een ‘sharing economy’ in 2015, naar een ‘sharing society’ in 2030. Binnen deze ‘deelsamenleving’ zijn mensen minder afhankelijk van grote, hiërarchisch georganiseerde organisaties. In plaats daarvan vindt men de producten, diensten en kennis die men nodig heeft via peer-to-peer marktplaatsen, aangevuld door on-demand systemen vanuit het bedrijfsleven. Mensen ontmoeten elkaar via de online marktplaatsen, maar ook fysiek zorgen nieuwe ontmoetingen voor ondermeer creativiteit en serendipiteit die nodig zijn om de kansen en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Er ontstaan hechtere gemeenschappen door een toename van lokaal contact en afhankelijkheid. Er ontstaat een gezondere leefomgeving doordat we slimmer omgaan met grondstoffen. Tot slot ontwikkelt zich een economisch sterke samenleving, gefundeerd op stevige sociale netwerken, lokale economische transacties, lokaal georganiseerde sociale zekerheden, open kennisnetwerken, een hoog ontwikkelde technologische en creatieve sector en een sterke arbeidsproductiviteitsgroei.

Wij geloven in de kansen die de deeleconomie onze samenleving biedt en beseffen tegelijkertijd dat het ook nog in de kinderschoenen staat. Naast de kansen hebben we daarom ook oog voor de uitdagingen. Op deze manier kunnen we de deeleconomie op een goede manier tot volle wasdom brengen. Dit ervaren wij dan ook sterk als onze missie. Daarmee willen we een wereld helpen creëren waarin iedereen toegang heeft tot de producten, diensten en kennis die bijdragen aan een welvarend, verbonden, duurzaam en gelukkig leven. Iedereen die hier aan bij wil dragen, nodigen we van harte uit om met ons samen te werken. Wij geloven dat het geheel meer is dan de som der delen, en werken daarom samen met het gehele deeleconomie-speelveld, bestaande uit de deelplatformen, het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en individuen.

shareNL - site - slider - foto 18 - visitekaartje shareNL.jpg

Team


SCROLL DOWN

Team


Het team van shareNL:

Harmen van Sprang   harmen@shareNL.nl              +31 (0)6 30 987 900 Pieter van de Glind   pieter@shareNL.nl +31 (0)6 37 410 400           Jessica Slijpen         jessica@shareNL.nl          Ananda Groag ananda@shareNL.nl                      Marlies Dinjens         marlies@shareNL.nl            Marja Godvliet         marja@shareNL.nl             Pieter de Jong pieterdj@shareNL.nl     

Harmen van Sprang  

harmen@shareNL.nl             

+31 (0)6 30 987 900

Pieter van de Glind  

pieter@shareNL.nl

+31 (0)6 37 410 400          

Jessica Slijpen        

jessica@shareNL.nl         

Ananda Groag

ananda@shareNL.nl                     

Marlies Dinjens        

marlies@shareNL.nl           

Marja Godvliet        

marja@shareNL.nl            

Pieter de Jong

pieterdj@shareNL.nl     

Deelraad:

Koen Frenken (hoogleraar Innovatiestudies Universiteit Utrecht)

Peter de Groot (adviseur/toezichthouder)

Marieke Hart (oprichter Thuisafgehaald)

Rosalie Koolhoven (assistent professor Rijksuniversiteit Groningen)

Henry Mentink (oprichter MyWheels)

Nils Roemen (oprichter Nijmegen Deelstad + Durftevragen)

Michel Visser (oprichter Konnektid)

Daan Weddepohl (oprichter Peerby)

 

Newsletter


SCROLL DOWN

Newsletter