Viewing entries tagged
research

Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

Comment

Hoe sturen we de zelfrijdende auto de juiste richting op?

De mobiliteitssector is verantwoordelijk voor ongeveer 17% van de wereldwijde energie-gerelateerde CO2-uitstoot en is de grootste luchtvervuiler van steden. De verstedelijking, de toenemende vraag naar transport en de groeiende wereldbevolking zal deze druk alleen maar meer opvoeren. Er is een ommezwaai nodig in de mobiliteits wereld. De komst van de elektrische, autonome auto wordt geprezen als dé oplossing. Maar de verwachte lagere kosten per rit, het vermogen om de auto te gebruiken voor werk of vrijetijdsbesteding en het creëren van nieuwe mobiliteitsvraag bij jongeren, ouderen en mensen met een beperking zal alleen maar leiden tot hoger autogebruik. De Universiteit van Amsterdam en shareNL hebben samen een literatuurstudie gedaan naar gangbare theorieën rondom autonome voertuigen. Zij concluderen dat tenzij de ontwikkeling naar volledig autonome voertuigen slim wordt ingericht, onder andere door ritten delen te stimuleren, de ontwikkeling naar volledig autonome voertuigen niet tot de broodnodige duurzame mobiliteitsrevolutie zal leiden.

Comment

A future with AI (I)

Comment

A future with AI (I)

We tend to underestimate the speed of how new technologies will revolutionize the Sharing and Platform Economy and society as a whole. We, shareNL, see an urgent need to start a conversation on these topics to seize all the opportunities they offer and also to address the applicable challenges . This is why we decided to dive in to Artificial Intelligence. In this short series of blogposts we will take you on a journey through the world of AI with its definition, its challenges, future trends and scenarios.

Comment

Stimulation of corporate car sharing | Institutional work for organisational innovation adoption

Comment

Stimulation of corporate car sharing | Institutional work for organisational innovation adoption

A research conducted by Rik van Huik, please contact R.vanHuik@students.uu.nl for more information. 

Zakelijk autodelen, gedefinieerd als het tussen meerdere gebruikers delen van auto’s, gebruikt en/of aangeboden door een werkgever en/of werknemer, heeft aanzienlijke potentiële praktische- en milieuvoordelen, door het verhogen van de benutte capaciteit van voertuigen. Read more...

Comment

Comment

Zakelijk autodelen | Beschouwen bedrijven autodelen als een serieuze optie?

A research conducted by Liselotte Bingen, please contact liselottebingen@hotmail.com for more information. Increasing urbanization and air pollution call for less demands on space and less emissions. Carsharing can be a solution for this as it may reduce vehicle ownership and traffic. In this respect, carsharing for business shows much potential. Read more...

Comment

Making research relevant: lessons from OuiShareFest 2016

Comment

Making research relevant: lessons from OuiShareFest 2016

During his experiences in the sharing economy shareNL co-founder Pieter van de Glind stumbled upon great differences between the researchers and the non-researchers field. With the shareNL workshop 'After the Gold Rush' Pieter invited both parties to define their gold, start digging for those nuggets and finally craft new gold jewelery together. And here's what happened... 

Comment

After the Gold Rush

Comment

After the Gold Rush

'After the Gold Rush' was the topic of this year's OuiShare Fest. So ShareNL asked all participants of the festival to dig for gold one last time, to find collaborative economy gold nuggets and to create the jewels of the future. In an inspiring and insightful workshop session we invited researchers and practitioners of the collaborative economy to enter the conversation and bridge the gap between theory and practice. While the former is usually fast paced, always on the look-out for what’s new, the latter try to truly understand what is happening. And both can learn from the other. In this blog you can find insights from our OSF workshop on connecting the two.

Comment