shareNL | Verbond van Verzekaars | logo.jpg

Door: Verbond van Verzekeraars

Verzekeraars zijn er om ontwikkelingen als Airbnb te stimuleren. Dat past immers bij hun kernwaarden ‘mogelijk maken’, ‘zekerheid bieden’ en ‘maatschappelijke betrokkenheid’. Dat schrijft het Verbond vandaag in het position paper ‘Deeleconomie = kansen / bedreigingen’. Het Verbond roept verzekeraars dan ook op sharingpolissen te ontwikkelen.

De deeleconomie is voor verzekeraars een interessant vraagstuk. Schadeverzekeringen zijn van oudsher namelijk ingedeeld naar bezit, en niet naar gebruik. Die indeling gaat door de oprukkende deeleconomie op de helling. Gedeeld gebruik maakt het inschatten van het risico en het prijskaartje dat daaraan hangt immers veel gecompliceerder.

Gevolgen op een rijtje

Verzekeraars zijn druk bezig met producten die concreet inspelen op de deeleconomie. Het Verbond ondersteunt dat onder meer met het position paper. Hierin geeft het Verbond een schets van de deeleconomie en de gevolgen. Voor verschillende initiatieven – zoals Airbnb en Peerby tot Snappcar en Uber – is op een rijtje gezet wat de risico’s zijn en hoe deze in de huidige producten een plaats kunnen hebben. De conclusie in alle gevallen is duidelijk: de opkomende deeleconomie zorgt voor een klant met andere wensen en verwachtingen. De huidige polissen voldoen daar meestal nog niet aan.

Taak voor verzekeraars

Het Verbond vindt dat het een taak voor verzekeraars is om producten te leveren die passen bij de nieuwe situaties. Dat hoort ook simpelweg bij de opdracht die volgt uit de kernwaarden van verzekeraars:

  1. Mogelijk maken: mensen moeten ook verzekeringstechnisch in staat gesteld worden een product of dienst gezamenlijk te gebruiken.
  2. Zekerheid bieden: mensen moeten ook in de deeleconomie zekerheid hebben dat hun risico’s zijn gedekt.
  3. Maatschappelijk betrokken zijn: mensen verwachten van verzekeraars dat zij inspelen op de veranderende maatschappij.

Zie hier het gehele position paper: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsbranche/publicaties/Publicaties/Position%20paper%20%27Deeleconomie%27.pdf

Comment