Amsterdam, 24 november 2016

Parkeertarieven voor deelauto’s variëren van gratis tot ruim €1.800 euro per jaar. De Green Deal Autodelen zette de tarieven van 2015 voor een vaste deelauto parkeerplaats op een rij en ontdekte weinig logica. In Leeuwarden Centrum is een deelautovergunning bijvoorbeeld even duur als Amsterdam-Zuid. Almere spant de kroon; een deelautovergunning in een Almeerse buitenwijk is ruim tweemaal zo duur als dezelfde vergunning in het centrum van Amsterdam. In Diemen en Purmerend zijn de tarieven het laagst of zelfs kosteloos. 

"Uiteindelijk zullen stijgende parkeertarieven helaas doorbelast moeten worden aan de consument. dus elke gemeente die autodelen wil bevorderen zou onder andere de parkeertarieven als kans aan kunnen grijpen om de zo gewenste gedragsverandering van bezit naar gebruik bij de bewoners teweeg te brengen" aldus Andrew Berkhout, Managing Director van Greenwheels.

De impact van parkeerbeleid
Volgens Giuliano Mingardo, expert op gebied van parkeren, is parkeerbeleid een belangrijk beleidsinstrument. Parkeren speelt een belangrijke rol bij beslissingen met betrekking tot het bezit en/of het gebruik van de auto. Daarnaast neemt parkeren (vaak schaarse) openbare ruimte in. Tenslotte zijn parkeer-gerelateerde inkomsten een belangrijke bron van inkomsten voor veel lokale overheden, maar tegelijkertijd dekken de prijzen van vergunningen van slechts een fractie van de kosten van de ruimte en infrastructuur. 

De voordelen van autodelen
Autodelen zorgt voor een bewuster autogebruik en daardoor tot vermindering van emissies. Voor elke deelauto verdwijnen er een paar auto's uit het straatbeeld, wat goed is voor de toenemende druk in de steden. Auto's staan gemiddeld 23 uur per dag stil en worden dus niet optimaal benut. Als er auto's en dus parkeerplaatsen verdwijnen door afname van het aantal auto's in een stad kan de openbare ruimte hierdoor anders worden benut; bijvoorbeeld voor groen, recreatie of speelplaatsen. Directe ruimte- en milieuwinst.

“Tot nu toe waren gemeenten nauwelijks bezig met autodelen. Gelukkig ontdekken steeds meer gemeenten dat het belangrijk is om autodelen actief te stimuleren. Zij doen dus er goed aan om tarieven te hanteren die passen binnen het beleid dat ze willen voeren voor autodelen om zo daad bij woord voegen”, zegt autodeeldeskundige Friso Metz van Advier.

Deelautovergunning vaak duurder dan bewonersvergunning
Een goedkope bewonersvergunning speelt autobezit in de hand. Dus het tarief voor autodelen zou in ieder geval niet hoger moeten zijn dan het tarief voor bewoners. In de 80 onderzochte gemeenten zijn 106 parkeersectoren vergeleken. In 40% is het tarief voor een deelauto hoger dan het tarief voor een bewonersvergunning. In nog eens 40% van de sectoren geldt er geen specifiek tarief. Gemiddeld is een deelautovergunning tweemaal zo duur als een bewonersvergunning. In ongeveer de helft van de onderzochte gemeenten is het tarief voor een deelauto gelijk aan een bewonersvergunning. 46% van de gemeenten hanteert een tarief dat hoger is dan de zakelijke vergunning; een vergunning voor bedrijven, waar vaak aparte tarieven voor gelden.

De G4 & Green Deal autodelen
Ook binnen de grote vier grote gemeenten zijn er grote verschillen. Rotterdam springt er gunstig uit. Een vergunning kost daar overal 66 euro per jaar. Op Rotterdam en Haag na hanteren alle grote steden verschillende tarieven per parkeerzone. In Amsterdam-Noord kost een vergunning € 48 per jaar, terwijl deelauto-organisaties in Amsterdam Centrum €856 betalen. Deze vier gemeenten zijn samen met Zwolle, Nijmegen en Eindhoven ondertekenaar van de Green Deal Autodelen, waarin er een constructieve dialoog gaande is met aanbieders en parkeertarieven ook bespreekbaar zijn. 

--------------------------

 

 
 

Voor de redactie: 
Volledige cijfers zijn te vinden op de website van CROW
Dit overzicht is mede tot stand gekomen door SHARE-North, een programma in het Interreg programma voor de Noordzee regio rondom gedeelde mobiliteit.

Meer informatie: 
Ananda Groag, shareNL
Coördinator van de Green Deal Autodelen

Over de Green Deal Autodelen
De Green Deal werd op 3 juni 2015 ondertekend door (in alfabetische volgorde): Alphabet Nederland, ANWB,  Arval, Business Lease Nederland, BOVAG, Capgemini Nederland, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, de Groene Zaak, EY, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, Greenwheels, InsEur Innovations, Kyotolease, Multilease, MyWheels, Natuur- en Milieufederaties, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, ParkFlyRent, Share2Use, shareNL, SnappCar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik, WeGo en de Rijksoverheid. Met de Green Deal Autodelen wordt een versnelde invulling gegeven aan de eerdere doelstelling uit het “SER-Energieakkoord voor duurzame groei” over autodelen om in Nederland 2020 100.000 deelauto's met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben. Op 27 september 2016, tijdens het shareNL symposium autodelen in Den Haag zijn toegetreden: Advier, Autodelen.net (BE), MobielRijden.Software, Mobiliteitsloket, Branchevereniging Autodelen GAVOB, Autodeelbedrijf Witkar, Autodeelbedrijf KAV ConnectCar, Gemeente Eindhoven, Gemeente Nijmegen, Gemeente Rotterdam, Nationale-Nederlanden Schadeverzekeringen, Ritjeweg, Trex Carsharing.

 

1 Comment