29 november, 13.00 New World Campus Den Haag - door Lies van den Eijnden

Wat gebeurt er al rondom de deeleconomie in Den Haag? Welke deelinitiatieven zijn er en welke moeten er nog komen? Wat als er geen belemmeringen zouden zijn, waar zou jij dan op inzetten in de stad? En hoe gaan we gezamenlijk het Den Haag Sharing City traject inrichten?
Na een geslaagde eerste bijeenkomst, kwamen we voor de tweede keer bijeen om deze vragen met elkaar te beantwoorden en het deeleconomie ecosysteem van Den Haag in kaart te brengen. De workshop werd georganiseerd door shareNL in samenwerking met de Gemeente Den Haag en de NWC. 


Samantha van den Bos startte met een korte inleiding over Den Haag Sharing City. Al snel nam Ger Kwakkel, kwartiermaker Circulaire Economie bij de Gemeente Den Haag, het woord over om een breed scala aan subsidiemogelijkheden te bespreken. Met behulp van deze subsidies wil de Gemeente initiatieven met een positieve impact voor de stad ondersteunen.

Hierop volgde een voorstelronde. Contacten en verbanden werden gelegd tussen nieuwe en bekende gezichten vanuit verschillende vakgebieden en ervaringen met de deeleconomie. Enkele aanwezige platformen werden gevraagd zichzelf voor te stellen door middel van een korte pitch over wat het platform doet en wat het betekent voor Den Haag, met aansluitend een hulpvraag aan de groep, en ambassadeurs van Den Haag Sharing City. De platformen die gingen pitchen waren: Camptoo, De Deelkelder, Thuisafgehaald en WeHelpen. 

Na een korte pauze gingen we aan de slag met het in kaart brengen van de deeleconomie-initiatieven in Den Haag. Hiervoor had shareNL al een aanzet gegeven met een flinke lijst aan platformen actief in de stad. Hierbij ging het vooral om landelijke initiatieven die ook lokaal actief zijn. De kleinere, lokale initiatieven kunnen nog door de ambassadeurs worden aangevuld via het online formulier op sharingcity.nl om zo samen een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er in de stad allemaal te vinden is.

De uitdaging was om initiatieven te classificeren door de volgende vragen te beantwoorden: 

1) In welke markt is het initiatief actief?
Goederen | ruimte | mobiliteit | logistiek | energie | geld | eten | zorg | kennis | diensten.

2) Wat is de organisatievorm?
Peer-to-peer | peer-to-business-to-peer | business-to-peer | business-to-consumer.

Voor sommige initiatieven was het meteen duidelijk: Peerby, Camptoo, BlaBlacar, Airbnd, Barqo en Wehelpen hebben een peer-to-peer organisatievorm en behoren hiermee tot de binnenste cirkel van de deeleconomie. Peerby Go, iambnb en De Deelkelder, hebben een peer-to-business-to-peer organisatievorm en vallen in de buitenste ring van de deeleconomie. Andere initiatieven waren moeilijker te plaatsen. Zo zijn initiatieven zoals Mobypark en Vandebron zowel peer-to-peer als business-to-peer en behoren in meerdere hokjes. Ook zie je steeds meer dat bedrijven zich als deelplatformen gedragen, en daarmee een beweging maken naar de deeleconomie en omgekeerd ook, deelplatformen die zich meer als traditioneel bedrijf gaan organiseren en hiermee de grenzen ook vervagen. 

Initiatieven zoals Floow2, faciliteren delen tussen bedrijven in plaats van tussen personen (business-to-business) en behoren hiermee niet in het ecosysteem. De verscheidenheid aan initiatieven zorgde voor interessante discussies. De meningen liepen uiteen: de één vind marktplaats geen deel van de deeleconomie terwijl de ander de Windcentrale en andere coöperaties niet onder de deeleconomie vind vallen. De discussie rondom de classificatie van de initiatieven liep uit in een discussie over welke initiatieven nou echt voor een positieve impact voor de stad Den Haag zouden zorgen? En welke rol zou de gemeente moeten spelen? 

Vervolgens presenteerde Samantha een aantal interessante initiatieven uit andere steden die nog niet in Den Haag te vinden zijn, en stelde de vraag ‘what if alles mogelijk zou zijn?’. Utopische ideeën, doemscenario’s en thema’s over kapitalisme, communisme, democratie en commerciële deelplatformen versus coöperaties passeerden de revue. 

Ten slotte vroeg Samantha naar de verwachtingen en het vervolg van de coalitie Den Haag Sharing City. Uit verschillende reacties blijkt dat, om gezamenlijk het Den Haag Sharing City traject in te richten, er behoefte is aan een duidelijke visie. Een strategie die voortbouwt op de identiteit van de stad, en wat mensen in Den Haag willen, alsook op de potentie van en verbindingen tussen bestaande lokale initiatieven. Daarvoor zijn er zowel meer bekendheid onder inwoners als pilot projecten nodig. Sharing City Den Haag is het doel en deeleconomie initiatieven het middel om daar te komen. Met de coalitie willen we samen gaan kijken welke icoon projecten we kunnen starten, meer draagvlak creëren, en een visie ontwikkelingen voor de stad en haar inwoners.

Bedankt voor het delen van jullie visie en verwachtingen!

 

Comment