Door: Haroon Sheikh In Nederland ontstaan steeds meer lokale initiatieven om goederen en diensten te delen of om die collectief in te kopen. Het zijn voorbeelden van burgers die zich van onderop verenigen via internet of mobiele apps en zo de gevestigde orde omzeilen. De Denktank van Dasym Research B.V. bestudeert deze maatschappelijke verandering en typeert de ontwikkeling die gaande is als de ‘Verenigingseconomie’. Om de ideeën en inzichten met de belanghebbenden van de Verenigingseconomie te delen en veelbelovende bedrijven op dit gebied te steunen, lanceert de denktank een nieuwe website: www.verenigingseconomie.nl.

Centraal in de Verenigingseconomie staat de zelf organiserende consument: dankzij internet is hij beter geïnformeerd, kan hij zijn ervaringen met anderen delen en kunnen consumenten de krachten bundelen. Consumenten kunnen zelfs een rol gaan spelen in de bedrijfsketen: ze nemen werkzaamheden van bedrijven en instellingen over door elkaars hotel, bank of leraar te worden. In deze verschuiving, waarin consumenten en bedrijven gelijkwaardiger worden, ziet de denktank de opkomst van een nieuw type samenleving en economie. Consumenten gaan producten en diensten, de omgeving en elkaar anders waarderen. Mensen hechten meer belang aan de toegang tot goederen dan aan het bezit ervan, ze vinden duurzaamheid belangrijker en vertrouwen meer op elkaar. Haroon Sheikh: “Veel mensen willen niet meer alleen consument zijn. Ze verenigen zich en eisen lidmaatschap van de economie, wat met ingrijpende veranderingen gepaard zal gaan.”

Via de website geeft de Denktank inzicht in de ontwikkelingen van de Verenigingseconomie om zo organisaties te ondersteunen die op dit gebied actief zijn of dat willen worden. Zowel startende als bestaande bedrijven proberen aan de veranderende behoeftes en verwachtingen van hun klanten te voldoen, maar zijn nog zoekende naar innovatieve, renderende business modellen. Het doel van de website is om een bijdrage aan de discussie over dit onderwerp te leveren en bedrijven in de Verenigingseconomie te stimuleren. Daartoe nodigt Dasym Research veelbelovende initiatieven uit om hun business case aan haar voor te leggen.

Het multi-disciplinaire team van Dasym Research verricht onderzoek naar lange termijn trends en ontwikkelingen. Twee jaar geleden heeft dit team een denktank in het leven geroepen in samenwerking met vooraanstaande Nederlandse denkers. Eén van de trends die zij in kaart hebben gebracht is de van onderop gedreven maatschappelijke verandering die zij de Verenigingseconomie hebben genoemd.

Over Dasym Research Dasym Research volgt trends en onderzoekt sociale en maatschappelijke veranderingen die voortkomen uit de adoptie van technologische innovaties. Deze veranderingen kunnen leiden tot de structurele transformatie van sectoren en bedrijven. De belangrijkste technologische aanjagers van onze tijd zijn informatie- en communicatietechnologieën zoals het internet en mobiele telefonie.

Comment