Viewing entries tagged
burgers

Schuldsanering en deeleconomie | Kansen en uitdagingen

Comment

Schuldsanering en deeleconomie | Kansen en uitdagingen

Nog niet zo lang geleden gaf ik als deeleconomie ervaringsdeskundige een presentatie aan een groep mensen waar ik nog niet eerder een presentatie aan had gegeven. Het ging om
schuldsaneringsklanten en het was hún verwendag; georganiseerd door Stichting Doras (een welzijnsorganisatie actief in Amsterdam Noord), omdat de genodigden hadden meegewerkt aan een onderzoek over de nazorg bij schuldsanering. 

Lees verder over kansen voor iedereen in de deeleconomie. 

Door Samantha van den Bos

Comment