Ronde tafel voor Den Haag Sharing City
In samenwerking met de Gemeente Den Haag en de New World Campus organiseerden we een rondetafel rondom Den Haag Sharing City. Vijftien mensen werden uitgenodigd vanwege hun vakgebied, inzichten of ervaring met de deeleconomie. Deze multidisciplinaire groep is het startpunt en de mobilisator voor de verdere verkenning Den Haag Sharing City, die in de aankomende weken en maanden vorm zal krijgen. De dag begon met een korte introductie over de New World Campus, de Haagse broedplaats voor innovatie.

Circulaire Economie
Ger Kwakkel, kwartiermaker Circulaire Economie bij de Gemeente Den Haag nam het stokje over. In zijn presentatie licht hij het begrip ‘circulaire economie’ toe en onze huidige (noodzakelijke) systeemverandering. Hij vertelt meer over de Roadmap Next Economy voor de Metropoolregio en gaat in op de 5 sporen voor de Haagse transitie. De Gemeente wil in kaart brengen wat er al is en kijken waarbij ondersteuning de bestaande initiatieven kan verder helpen. Een eerste aanzet tot het Haagse Ecosysteem werd gegeven door Ger met een overzicht met meer dan 70 initiatieven. Anderzijds wordt ook gekeken naar ontwikkelingen elders, en aansluiten bij bestaande programma’s. Daarnaast zijn ook coalities en verbindingen in de stad noodzakelijk, want we moeten het samen doen. Ger brengt een icoonproject naar voren, de Binckhorst als werkplaats van de circulaire economie, en mogelijke banenmoter. De Gemeente ziet een rol als facilitator, en platform en onderzoekt op welke projecten ingezet kan worden om de doelstellingen van de SDG te bereiken en de toekomst van de stad te verzekeren.

Kansen en uitdagingen
Ook deeleconomie kan gezien worden als een vorm van circulaire economie. Waar bij het ene vooral naar materiële circulariteit wordt gekeken, gaat de deeleconomie breder in op het benutten van onderbenutte capaciteit op het gebied van ruimte, kennis, eten, spullen, diensten, zorg, geld, mobiliteit, logistiek en energie. Deze 10 markten werden geïdentificeerd en gebruikt als basis van het deeleconomie ecosysteem, geplaatst in verhouding tot de reguliere economie. Harmen van Sprang, co-founder van shareNL, licht het ecosysteem in zijn presentatie toe en geeft voorbeelden van platformen actief in Nederland en daarbuiten. Hij geeft ook het breder kader mee van de deeleconomie, de economische waarde in cijfers en een blik op de recente internationale ontwikkelingen. shareNL is de aanjager van een netwerk van Sharing Cities en begeleid en inspireert steden in Europa en wereldwijd door het delen van kennis en best practices van Amsterdam Sharing City en deze verschillende steden. In het huidige partnership met de Gemeente Den Haag brengen we het hele speelveld bij elkaar en gaan we samen onderzoeken waar de kansen en uitdagingen liggen voor Den Haag. Het geheel is groter dan de som der delen.

 

Comment