shareBE

De deeleconomie is wereldwijd een snelgroeiend fenomeen. Ook in België zijn er tal van deeleconomie platformen actief, en zien steeds meer mensen de waarde en de potentie ervan in. Deze nieuwe business modellen zijn disruptief van aard en brengen verandering met zich mee. Ze hebben een impact op onze maatschappij. Wij geloven in de kansen die de deeleconomie brengt; tegelijkertijd staat het fenomeen nog in de kinderschoenen. Daarom hebben we naast de kansen ook oog voor uitdagingen. Op die manier willen we op succesvolle wijze een bijdrage leveren aan de groei van de deeleconomie en deze tot volle wasdom brengen. Dit is ook meteen de missie van shareBE. Wij geloven dat het geheel groter is dan de som der delen. Zo werken we met het hele speelveld: de startups, bedrijven, overheden, kennisinstellingen en individuen. 


Projecten

Wordt Antwerpen de eerste Sharing City van België? Of wordt het eerst Gent Deelstad? Samen met onze partners en Sharing City ambassadeurs gaan we de deeleconomie in onze Belgische steden verder vorm geven. Of het Deelstad is, of Sharing City maakt verder niet uit. Het gaat om de intentie, en de potentie van de steden die zich verder willen ontwikkelen en de deeleconomie zo inzetten dat de positieve effecten een grotere schaal bereiken, en de negatieve effecten worden ingeperkt. shareBE zal dit vormgeven door het inzetten van de kennis en expertise van het team en het netwerk om steden te begeleiden in hun traject naar duurzame, sociale en economisch veerkrachtige steden.  Met de doelstelling samen uit te groeien tot een sharing society in 2030.


Netwerk

shareBE brengt binnenkort voor het eerst het hele netwerk van startups bij elkaar voor de kick-off van het landelijke kennis-en netwerk platform van de deeleconomie in België. Ben je een deeleconomie startup actief in België? Meld je dan aan via samantha@sharenl.nl De datum en locatie worden binnenkort bekend gemaakt.

Naast de startups werken we ook samen met lokale overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, welzijnsorganisaties en individuen. Door het hele speelveld bij elkaar te brengen, kunnen we het meeste impact bereiken. 

Wil je ook met je stad of organisatie iets meer met de deeleconomie? Meld je dan hier aan via samantha@sharenl.nl (binnenkort info@sharebe.be live)


Events

Ons laatste event was op 27 september in Den Haag: het Autodeel Symposium BENELUX. Het was full house, met een vol programma, sprekers vanuit heel Europe en verdiepende sessies over tal van onderwerpen. Bekijk hier de foto's. Volgend jaar vindt het Autodeel Symposium in België plaats.

Daarna gaan we nog eens langs Stadslab2050 om daar mee te werken aan concrete pilot projecten voor Antwerpen, en binnenkort wordt de datum bekend gemaakt van de eerste Meetup voor Startups in de Deeleconomie. 


Kennis

shareBE is ontstaan in samenwerking met verscheidene lokale partners, en heeft de kennis en ervaring van shareNL en diens netwerk en ervaringen mee. Zo kunnen we verder bouwen op bestaande know-how en tools zoals het deeleconomie-ecosysteem, het Sharing City Game en meer. Daarnaast zijn we op die manier ook meteen verbonden met een netwerk van Nederlandse Sharing Cities zoals Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, en kunnen we kennis en best practices uitwisselen met steden wereldwijd die voor gelijkaardige uitdagingen staan. 

Verder volgen we ook de laatste ontwikkelingen in de Belgische steden en is ons doel de opgedane kennis te verspreiden in de vorm van partnerships, projecten, rapporten en evenementen.


Onderzoek

In Nederland heeft shareNL al verscheidene onderzoeken naar de deeleconomie gedaan, alsook een business boek uitgebracht en in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een deeleconomie monitor ontwikkeld om het gedrag en de motivaties van gebruikers -en niet gebruikers in kaart te brengen. 

shareBE zal dit ook voor België doen in samenwerking met haar partners.


Team

shareBE is op dit moment in de opstartfase. Als deeleconomie ervaringsdeskundige en Sharing City expert, geeft Samantha van den Bos het landelijke Belgische kennis-en netwerkplatform vorm met ondersteuning van en in samenwerking met verscheidene partners en ambassadeurs. It's not a one woman task, dus kom gerust aankloppen met goede ideeën. 

Samantha woont sinds 2,5 jaar in Amsterdam, en creëert een kennisbrug tussen Nederland en België. Verder is Taxistop met Angelo Meuleman een trouwe shareNL partner, actief bezig met de verspreiding van het deeleconomie gedachtegoed, en zo ook partner van shareBE. 


shareBE mailen kan via binnenkort via info@sharebe.be , maar voor nu nog even via samantha@sharenl.nl