Een 'Sharing City' is een stad bekeken door de 'bril van de deeleconomie.' Een bril die uitzicht geeft op een grote hoeveelheid nog onbenutte capaciteit.

Het benutten van deze capaciteit maakt de stad duurzaam, rijk aan sociaal kapitaal en economisch veerkrachtig: de deeleconomie is een aanjager van de duurzame stad. Onder meer de Europese Unie, het World Economic Forum, het OECD en ook het Witte Huis besteden al aandacht aan de mogelijkheden die de deeleconomie biedt voor steden.

Door de hoge dichtheid aan mensen zijn de transactiekosten in steden laag. Het kost weinig om mensen, diensten, spullen en nieuws elkaar te laten vinden en zo efficienter te gebruiken. De deeleconomie volgt hier een nieuwe, door technologie mogelijk gemaakte infrastructuur aan toe. Een infrastructuur die het uitwisselen van producten en diensten makkelijker maakt dan ooit. Hierdoor wordt bestaande capaciteit beter benut en de impact op het milieu verminderd. Er hoeft immers minder geproduceerd en weggegooid te worden.

Daarnaast is de deeleconomie een ware motor voor sociale cohesie. De online deelplatformen zorgen namelijk voor offline contact. Iedere gedeelde boor, autorit, maaltijd en dergelijke brengt mensen lokaal met elkaar in contact. De deeleconomie zorgt voor meer economische bedrijvigheid op lokaal niveau. Het aantal lokale transacties, met en zonder tussenkomst van geld, stijgt enorm.

De deeleconomie biedt aldus grote kansen. Echter, het is ook gebleken dat de grootste deelplatformen tegen behoorlijke wettelijke en juridische barrieres aanlopen. De ontwikkelingen rondom Airbnb in Amsterdam zijn hier een voorbeeld van. Aangepast beleid en nieuwe oplossingen zijn niet alleen nodig voor Airbnb maar voor de hele deeleconomie.